​PHASE IV SLOW TWO STEP

​PHASE IV RUMBA

PHASE IV JIVE

PHASE IV FOXTROT

PHASE IV CHA

PHASE IV BOLERO

Phase IV Dances

Our Choreography


PHASE IV WALTZ

PHASE IV SINGLE & DOUBLE SWING

PHASE IV MERENGUE

PHASE IV MAMBO

Debbie & Paul
Taylor